Privacyverklaring

Privacyverklaring

Snacksalon La Plaza, gevestigd aan Kolkplein 8, 3751 EE, Bunschoten-Spakenburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.snacksalonlaplaza.nl
Kolkplein 8,
3751 EE, Bunschoten-Spakenburg
033 299 6995

Persoonsgegevens die wij verwerken

Snacksalon La Plaza verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeldomdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
  • Uw gegevens die worden ingevuld bij het sollicitatie- of offerte formulier
  • Alle informatie (Naam, datum en tijd en uw bestelling) welke u verstrekt bij hetdoen van een bestelling wordt tenminste 7 jaar opgeslagen. Overigens worden deze gegevens niet verstrekt aan derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snacksalonlaplaza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snacksalon La Plaza verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Snacksalon La Plaza analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Snacksalon La Plaza neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Snacksalon La Plaza) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Snacksalon LaPlaza bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• Wij hanteren een bewaartermijn voor uitvoering van de belastingplicht van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Snacksalon La Plaza deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Snacksalon La Plaza blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Snacksalon La Plaza uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

• Webhosting, WeDeCom, Verwerken van data via de website

Snacksalon La Plaza zal uw gegevens nooit gebruiken voor doeleinden anders dan het uitvoeren van onze dienstverlening, ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Snacksalon La Plaza gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Wordfence
Naam: wordfence_verifiedHuman
Functie: Verifiërd of de bezoeker een mens of een bot is Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: __utma
Functie: Houd bij hoe vaak iemand op de website komt Bewaartermijn: 20 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: __utmz
Functie: Registreerd hoe u op de website bent gekomen, welk zoekwoord u gebruikt heeft en op welke link u heeft geklikt
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: Google Analytics
Naam: __utmt
Functie: Onderscheid bezoek van sessies Bewaartermijn: 10 minuten

Cookie: Google Analytics
Naam: __utmc
Functie: Om te kunnen zien of u de website tijdens het bezoek verlaten heeft of niet Bewaartermijn: Tot u de website verlaat

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snacksalon La Plaza en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snacksalonlaplaza.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Snacksalon La Plaza wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Snacksalon La Plaza neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@snacksalonlaplaza.nl

BBQ Buffetten bestellen!
- Heerlijk ambachtelijk vlees - Compleet verzorgde BBQ - Inclusief salades en sauzen